Interviews, videos

Conversation with Sarangi player Shyam Nepali: Echoes in the Valley Festival 2021

Shyam Nepali is the featured artist for this year's year-long online version of Kathmandu's Echoes in the Valley Festival. As part of the "letters home" series, Nepali musicians outside of Nepal are sending "letters home" via recorded conversations, and I got to do one with him! You can view our conversation (in Nepali) about playing… Continue reading Conversation with Sarangi player Shyam Nepali: Echoes in the Valley Festival 2021

Info about me, Interviews, People's Songs Nepal

रातो लालटिनबाट रि-पोस्ट: गीतहरु क्रान्तिकारी भएपछि भावना पार्टीगत हुँदैन

गीतहरु क्रान्तिकारी भएपछि भावना पार्टीगत हुँदैन Interview for Rato Laltin with Prakash Thapa Magar Originally posted on January 22, 2019 आना स्टर (पिएच.डी.), अमेरिकी सङ्गीत अन्वेषक ।२०५७ सालमा अमेरिकी विद्यार्थीहरुको एउटा टोली नेपाल आयो । त्यो टोलीलाई नेपाली भाषाका साथै अन्य विषयहरु पनि सिकाइयो । चार महिनाजति नेपालमा बसेको उक्त टोलीमा थिइन्, आना मारिया स्टर । उक्त टोलीले… Continue reading रातो लालटिनबाट रि-पोस्ट: गीतहरु क्रान्तिकारी भएपछि भावना पार्टीगत हुँदैन