Press

Promotional Photos

Articles in English

#AsiaNow Speaks with Anna Stirr

नेपालीमा

मुस्कानभित्र पीडाका धर्साहरू (दिक्रा बादीको बारेमा)

मुखले भन्दै आएको कुरा गीतमा बज्दा कोकोहोलो

गीतहरु क्रान्तिकारी भएपछि भावना पार्टीगत हुँदैन

Selected Video

Print

Past Posters